HOME             SERVICES             GALLERY             VISIT US      
VISIT US
NONFATTO Hi-tech Agriculture Joint Stock Company

Địa chỉ liên hệ: 112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT: 84-8-39202633 số Fax: 84-8-39202634
 
Full name*:
Company:
Address:
Phone number*:
Email*:
Content:
 

Xem CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NÔNG PHÁT ở bản đồ lớn hơn

 
   © 2013 by Nong Phat. All rights reserved.