Hạt Giống Đậu Bắp Tím AKANE

Mô tả: 

  • Màu sắc quả đỏ tím đẹp mắt, thu hoạc sớm và năng suất cao,
  • Đặc biệt thích nghi với thời tiết nóng ẩm của Việt Nam
  • Giống sinh trưởng mạnh, độ đồng điều cao
  • Chứa một số chất dinh dưỡng mà trong đậu bắp xanh không hề có
  • Giống Nhật Bản F1 Hyprid
  • Tỷ lệ nảy mầm: > 85%
  • Kích thước: Thu hoạch từ 8cm, khi lớn đến 12cm vẫn mềm ngon
  • Thời gian thu hoạch: 35 – 40 ngày thu lứa đầu tiên
  • Thời vụ trồng: quanh năm
.
.
.
.