Hạt Giống Dưa Leo SUMI SUMI

Mô tả: 

  • Dưa leo baby ngọt và mọng nước, rất sai quả. Ra qua liên tục, ra từ gốc đến ngọn, thời gian thu hoạch sớm chỉ sau 27 ngày ngày kể từ ngày gieo hạt.
  • Thích hợp công tác theo công nghệ truyền thống, nhà màng công nghệ thấp, trung bình hoặc cao đề được
  • Một lóng đậu 2-3 trái,
  • Kháng bệnh: CMV, CVYV: IR
  • Giống dưa leo F1 Hyprid
  • Tỷ lệ nảy mầm: > 85%
  • Kích thước quả:  6-7 cm
  • Thời gian thu hoạch: 27-30 ngày sau trồng
  • Thời vụ trồng: quanh năm
.
.
.
.