Hạt Giống Dưa Leo OHASHI

Mô tả: 

Thuộc dòng dưa leo mini không có hạt, vỏ mỏng không cần gọt, giòn ngon và rất sai quả. Trái lớn rất nhanh nên người dân có thể thu hái 2 lần một ngày vào sáng chiều khu tới ngày thu hoạch

  • Giống dưa leo F1 Hyprid
  • Tỷ lệ nảy mầm: > 85%
  • Kích thước quả: 13 – 16 cm
  • Thời gian thu hoạch: 27 – 29 ngày sau trồng
  • Thời vụ trồng: quanh năm
.
.
.
.