Dưa lưới ICHIBA Cam

  Mô tả:

  • Hạt giống dưa lưới Nhật Bản F1
  • Tỷ lệ nảy mầm 85%
  • Thích hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam
  • Thời gian thu hoạch 60-65 ngày sau khi trồng
  • Trọng lượng quả 1,6 kg – 1,8 kg
  • Mỏng vỏ, ngọt và thơm mùi dưa lưới đặc trưng
  • Độ đường (Brix) 13-15
  • Kháng bệnh: phấn trắng, sương mai
  .
  .
  .
  .