Hạt Giống Dưa Leo TABERU

  Mô tả:

  • Giống có rất nhiều trái, năng suất cao 3-5 trái/nút
  • Quả dài 16-18 cm thuôn thẳng, xanh đậm và sáng bóng
  • Thịt quả giòn và có cường độ hương vị cao
  • Bảo quản và tồn trữ được lâu
  • Thích hợp canh tác theo công nghệ truyền thống, hoặc nhà màng công nghệ thấp, trung bình hoặc cao đều được
  • Kháng rất nhiều bệnh hại: CCU Scab & Gummosis, SQMV Aquash mosaic, PRSV Papaya ringspot, CVYV Cucumber vein yellowing
  .
  .
  .
  .