Hạt Giống Dưa Lưới TAKI YAMA

  Mô tả:

  • Hạt giống Dưa lưới Nhật Bản F1.
  • Tỷ lệ nảy mầm trên 85%
  • Thích hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam
  • Thời gian thu hoạch 58 – 61 ngày sau khi trồng
  • Trong lượng ủa 1,6 kg – 1,8 kg
  • Mỏng vỏ, ngọt và thơm mùi dưa lưới đặc trưng
  • Độ đường (Brix) 13-15
  • Kháng bệnh: Phấn trắng, Sương mai
  .
  .
  .
  .